Mioveni - În atenția contribuabililor

29496025 425391954541391 3469734712480736955 nÎn atenția contribuabililor care au domiciliul în Orașului Mioveni și care au achitat AMENZI CONTRAVENȚIONALE în alte localități din țară decât primăria sau organul fiscal din Mioveni. 


Deoarece o copie după chitanța eliberată la plata amenzii nu este transmisă și la autoritățile administrative din localitatea de domiciliu, ci doar o copie a procesului verbal de constatare a contravenției, dumneavoastră figurați în evidența noastră cu restanțe.
Având în vedere faptul că pentru debitele restante provenite din amenzi contravenționale înregistrate în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Mioveni s-a început executarea silită, urmând ca în functie de receptivitatea contribuabililor să se continue cadrul legal prin popriri pe veniturile salariale / conturile bancare și sechesctru pe bunurile mobile si imobile, aducem la cunoștință publică următoarele:
1. Pentru amenzile contraventionale achitate în termenul de 48 de ore la alte unități administrativ-teritoriale, contribuabililor cu domiciliul fiscal în orasul Mioveni le revine sarcina de a dovedi plata efectuată pentru a se proceda la stingerea debitelor înregistrate si implicit la încetarea procedurilor de executare silită.
2. Pentru amenzile contraventionale contestate în termenul legal în instanța de judecată, contribuabilii cu domiciliul fiscal în orasul Mioveni sunt rugati sa transmita organelor abilitate cu ducerea la indeplinire a procedurii de executare silita certificat de grefa eliberat de instanta de judecata însarcinată cu solutionarea cauzei pentru ca aceste debite sa fie remise organului emitent si implicit să conducă la încetarea procedurilor de executare silită.
Asadar, cetatenii orasului Mioveni care au debite restante provenite din AMENZI CONTRAVENTIONALE sunt rugati să se prezinte la Biroul Urmarire - Venituri din cadrul Primariei Orasului Mioveni în vederea soluționarii situatiei fiscale.
Deasemenea, pot transmite documentele doveditoare si în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Top