Reglementări privind îngrijirea și supravegherea copilului de către bone

boneServiciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, și reprezentantul legal al copilului.

Prevederea este inclusă într-o Hotărâre prin care Guvernul a adoptat de curând normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, și reprezentantul legal al copilului. Prevederea este inclusă într-o Hotărâre prin care Guvernul a adoptat de curând normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Top