Unităţile de învăţământ - reabilitate!

 • 01 OdobescuAcoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion Pillat: Se lucrează. Are termen de finalizare a lucrărilor noiembrie 2018. (SC ADACOR CONSTRUCT SERV SRL). Valoare contract 498.161,56 lei inclusiv TVA.
 • Amenajare curte interioară și accese Colegiul Național I.C. Brătianu: Lucrarea s-a finalizat, urmează recepția. (SC STAR TRADING SRL). Valoare contract 512.208,64 lei inclusiv TVA
 • Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț (lucrări), s-a semnat contractul, urmează transmiterea ordinului de începere a lucrărilor (SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL). Valoare contract 268.266,89 lei inclusiv TVA.

 • Pentru obiectivele de investiții Sală de Sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” și Sală de Sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” au fost predate Studiile de fezabilitate și devizele generale. (SC SILVORA TERA SRL). Urmează aprobarea lor în ședința de consiliu din luna iunie și apoi demararea  procedurilor pentru lucrări.
 • Sală de Sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Contractul de proiectare pentru Studiul de fezabilitate este în derulare. Proiectant SC RONAL PROJECT CONSULTING SRL. Are termen de predare 19.07.2018. Valoare contract 29.680 lei.
 • Stabilizare mal de pământ Colegiul National I.C. Brătianu (proiectare - SF): urmează să fie semnat contractul cu proiectantul (SC ALFRID SRL Pitești). Valoare 60.000 lei inclusiv TVA.

 • Reabilitare cantina LPS (lucrări) – suntem în procedura de licitație, termen de depunere a ofertelor 21.06.2018. Valoarea estimată 3.639.709,01 lei inclusiv TVA.
 • Reabilitare Cămin școlar Liceul Tehnologic Dacia (lucrări) – suntem în procedura de licitație, termen de depunere a ofertelor a fost 07.06.2018. Valoare estimată 572.372,62 lei inclusiv TVA
 • Reabilitare termică clădire (proiectare-DALI) – 8 loturi (8 unități de învățământ): suntem în procedura de licitație, pe 05.06.2018 a fost termenul de depunere a ofertelor, în prezent sunt în evaluare. Valoarea estimată 510.000 lei inclusiv TVA.
 • GPP Castelul Magic;
 • GPP Albă ca zăpada;
 • Șc. Gimnazială Tudor Arghezi;
 • Șc. Gimnazială Marin Preda;
 • Șc. Gimnazială Negru Vodă;
 • Colegiul Economic Maria Teiuleanu;
 • Liceul Teoretic Ion Barbu;
 • Liceul Tehnologic Dacia;
 • Extindere Școala Gimnazială I.L. Caragiale (SF - proiectare). S-a derulat procedura (SC CONSULTING URBAN PROIECT GRUP SRL Pitești). Valoare contract 35.700 inclusiv TVA
 • Înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1, structură a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu (proiectare - DALI): s-a finalizat procedura, s-a transmis comanda către proiectant (SC ASSISTANCE DESIGN GENERAL ENGINEERING SRL Pitești). Valoare 14.750 lei.
 • Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială Mircea Eliade (proiectare -DALI): s-a finalizat procedura, urmează să fie transmisă comanda către proiectant (SC RONAL PROJECT CONSULTING SRL Pitești). Valoare 40.460 lei inclusiv TVA
 • Reabilitare acoperiș Școala Gimnazială Ion Minulescu. Finalizat procedura. Transmis comanda către proiectant . (SC CONSULTING URBAN PROIECT GRUP). Valoare. 19.040 lei inclusiv TVA.

ISU:

 • Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu (lucrări): s-a finalizat procedura, (SC APARTAMENTUL SA). Valoare contract 825.243,16 lei inclusiv TVA
 • Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială Nicolae Simonide (lucrări): s-a finalizat procedura, contractul a fost semnat, urmează transmiterea ordinului de începere a lucrărilor (SC COREM SRL). Valoare contract 227.469,55 lei inclusiv TVA
 • Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu (lucrări): Se lucrează (SC DIGITAL TEHNO PLUS SRL Constanța). Valoare contract 200.348,40 lei fără TVA.
 • Pentru reparațiile la unitățile de învățământ s-au derulat achizitiile pentru întocmirea documentațiilor constând în antemăsurători, elaborarea unui caiet de sarcini minimal și întocmirea devizelor, care sa cuprindă cantitățile de lucrări, precum și stabilirea valorii estimate a fiecărei lucrări de reparații. S-au transmis comenzile . Termen de predare a documentațiilor 25.06.2018. Urmează execuția lucrărilor exact în perioada vacanței elevilor.
 • În afară de lucrările de investiții vor fi executate lucrări de reparații la un număr de 30 unități de învățământ în perioada vacanței elevilor.

Urmează demararea următoarelor proceduri de atribuire:

 1. Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic Dacia (proiectare - DALI);
 2. Reabilitare clădire ateliere Liceul tehnologic Dacia (proiectare - DALI);
 3. Reparația capitală gard teren sport Colegiul Național Zinca Golescu (proiectare - DALI);
 4. Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu, Colegiul Economic Maria Teiuleanu (proiectare - DALI);
 5. Reabilitare instalație electrică corp B Școala Gimnazială Matei Basarab (proiectare - DALI);
 6. Reabilitare instalație electrică GPP Luminișul Pădurii (Proiectare - DALI);
 7. Reabilitare rețea termică Liceul de Arte Dinu Lipatti (proiectare - DALI);
 8. Extindere GPP Primii Pași (proiectare - DALI):
 9. Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru GPP Armonia (proiectare)
Top