Amenzi la greu date de ITM Argeş!

0BF08E73 B74D 4221 89347A196B1F78A4"Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în luna mai

 

În domeniul relaţiilor de muncă

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată

ITM Argeş a efectuat un număr de 166 de controale. Astfel, la 36 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 87 de  persoane.

În urma acestor controale au fost  aplicate 30 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 1.220.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

-             neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

-             neacordarea drepturilor salariale;

-             netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-             necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

-             neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

-             netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

                         - tăierea și rindeluirea lemnului;

                         -  alimentație publică, transport;

- construcţii, protecție și pază.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 149 de controale.

Au fost aplicate  un numar de 20 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 82.000 lei.                                                                                                                                                            

Deficienţele constatate în urma controalelor:

- lipsă instruire SSM;

- lipsă control medical periodic;

- necomunicare eveniment;

- lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

                          - exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

 - construcţii,  lucrări instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11", transmite ITM Argeş.

Top