Nicolae Paraschiv, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești - Doctor Honoris Cauza al UPIT

e553Avem plăcerea de a vă invita la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. Nicolae Paraschiv, de la Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești - anunță Universitatea din Pitești.

 

Director al Școlii Doctorale din Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, prof.Nicolae Paraschiv a coordonat de-a lungul timpului teze de doctorat din Domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, cum ar fi „Contribuții la dezvoltarea de sisteme automate cu aplicabilitate în terapia medicală” sau „Contribuții privind reglarea avansată a procesului de purificare a gazelor de rafinărie”. Teza de doctorat intitulată „Cercetări privind securitatea sistemelor automate” - realizată sub conducerea prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv și prezentată la cea de-a zecea ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EuroInvent, în perioada 17-19 mai 2018 la Iași – a obținut Medalia de Argint și Premiul Special al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Domnul profesor Nicolae Paraschiv este implicat într-o serie de direcții de cercetare cu implicații asupra mediului economic – conducerea automată evaluată a proceselor chimice, echipamente numerice de automatizare, conducerea în timp real a proceselor chimice, modelarea și simularea proceselor chimice, sisteme distribuite de conducere.

Autor sau coautor la 14 cărți (cursuri, manuale, ghiduri de nivel universitar), peste 70 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice, peste 45 de lucrări de cercetare științifică sau proiectare, realizate în cadrul unor contracte sau granturi de cercetare, numele domnului profesor Nicolae Paraschiv este cunoscut în România și în străinătate, unde a fost și continuă să fie profesor invitat la diverse stagii de cercetare sau prelegeri universitare. Domnul profesor Nicolae Paraschiv este membru al comisiei editoriale a International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems – publicație realizată de Universitatea Hyogo din Japonia, și Editor-Șef din partea UPG Ploiești al revistei JEEECCS Journal of Electronic Engineering, Electronics, Control and Computer Science.

Prof.univ.dr.ing.Nicolae Paraschiv a urmat stagii de pregătire în străinătate - Universitatea Otto von Guericke, Germania, Institutul Max Plank, Magdeburg, Germania, Universitatea Paris XII Franța, Universitatea Trent Nottingham, Marea Britanie, Universitatea Stuttgart, Germania/Institutul pentru dinamica sistemelor și tehnica reglării.

Domnul profesor Nicolae Paraschiv este Membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică (Filiala Ploiești).

Top