Amenzi de peste 1.000.000 lei date de ITM Argeş!

D937201D 2A79 477C AE51372CE7CD29C1Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna octombrie

 

 În domeniul relaţiilor de muncă

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată

ITM Argeş a efectuat un număr de 175 de controale. Astfel, la 31 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 88 de  persoane.

În urma acestor controale au fost  aplicate 30 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 983.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

-             neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

-             neacordarea drepturilor salariale;

-             netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-             necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

-             neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

-             netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

                         - tăierea și rindeluirea lemnului;

                         -  alimentație publică, transport;

- construcţii, protecție și pază.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 177 de controale.

Au fost aplicate  un numar de 12 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 51.000 lei.                                                                                                                                                            

Deficienţele constatate în urma controalelor:

- lipsă instruire SSM;

- lipsă control medical periodic;

- necomunicare eveniment;

- lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

                          - exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

 - construcţii,  lucrări instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11. 

Top