Utilizatorii au obligatia să notifice ITM Argeş

8A482226 773D 43A2 89FF7560527E6973Inspectoratul Teritorial de Munca Argeş revine cu următoarele informaţii referitoare la obligaţiile utilizatorilor de produse de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură prevazute de Ordonanţa nr.4 din 1995, actualizată.

 

                            Utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţia plantelor ca foarte toxice   (T+) şi toxice (T) se vor inregistra la unitatea fitosanitară judeţeană si au obligatia sa notifice aceasta la Inspectoratul Teritorial de Munca, Agentia Judeteană pentru Protectia Mediului şi Inpectoratul Judeţean de Poliţie, anterior desfăşurării activităţii.

                         

Pentru comercializarea, distribuirea şi utilizarea acestor substanţe vor fi inregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională cu pregatire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior, ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse.

                           Pentru obţinerea avizului in vederea comercializarii , distribuirii si utilizarii substantelor mentionate mai sus , este necesară depunerea la ITM Arges a urmatoarelor documente: autorizaţia obţinută de la unitatea fitosanitară, atestatele personalului calificat, dovada spaţiului de depozitare, actele de identificare a persoanei juridice si ale personalului utilizator.

                           Nerespectarea obligatiilor ce decurg din respectiva ordonanţă constituie contravenţii şi se sancţioneaza de catre organele abilitate.

Top