Consilierii județeni se întâlnesc în prima ședință de după Paști

cj arges 3Consilierii județeni argeșeni se întânesc mâine în prima ședință de după Paști. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 23 de puncte.

  1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 29 martie 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Pîrvu Marius.
  3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Popa Cristina Elena.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului.
  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
  9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Argeș.

10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Călinești a DJ 704C Radu Negru – Vrănești – Udeni – Cătanele (DJ 702G), aflat în domeniul public al județului Argeș.

11.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Mărăcineni a terenului aferent zonei de protecție a DJ 703K și a terenului aferent zonei de protecție a DJ 740, aflat în proximitatea Școlii Argeșelu, comuna Mărăcineni. JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ PREȘEDINTE Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053 Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137 www.cjarges.ro

12.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra imobilelor districte situate în localitățile Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect.

 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect.

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș pentru lucrările de investiții finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pentru anul 2018.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2018.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2017.

20.Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării domnului Badea Viorel Marian din funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș.

21.Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel Marian, Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, prin diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3luni.

22.Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel Marian, Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, prin destituirea din funcția publică de conducere.

 23.Diverse.

23.1 Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea Hotărârii nr. 170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş”.

Top