Lucrări importante în Pitești

images ziar 2016 octombrie asflatare cc ag 3La Piteşti se vor desfãşura o serie de lucrãri de reabilitare, modernizare şi amenajare parcãri. 

 

 LUCRĂRI IMPORTANTE PRIVIND INFRASTRUCTURA STRADALĂ ÎN PERIOADA URMĂTOARE

  • Strada Dîrzu - predare amplasament - 11.04.2018;

LUCRĂRI CU TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE - 26.04.2018 pentru:
• Bd. Eroilor - între Bd. Republicii și strada Exercițiu;
• Strada Banat;
• Strada Carpenului;
• Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea;
• Strada Câmpului - parțial, strada Iosif Gabrea, strada l. Ionescu de la Brad, strada Virgil Tempeanu, strada Ecaterina Raicoviceanu;
• Strada Plopilor - parțial;
• Strada Petre Ispirescu - parțial;
• Strada George Sion.

PROCEDURĂ ÎN CURS DE DERULARE
• Calea Craiovei - de la blocul 41 până la intersecția cu Bd. Frații Golești;

LUCRĂRI ÎN FAZE DE PROIECTARE ȘI/SAU OBȚINERE AVIZE
• Lărgire strada Maior Sonțu, C. A. Rosetti până la intersecția cu Bd. Republicii; 
• Calea Drăgășani

LUCRĂRI ÎN PROCEDURĂ DE PROIECTARE
• Reabilitare strada Vasile Lupu;
• Reabilitare strada Banu Mărăcine;
• Reabilitare strada Dumbravei;
• Îmbrăcăminte bituminoasă Aleea Nicolae Tătic;
• Reabilitare strada Cuza Vodă;
• Îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Grigorești, nr. 18A-18F și nr. 20; 
• Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu, nr.10;
• Îmbrăcăminte bituminoasa drum lateral strada Nicolae Labiș FN;
• Reabilitare strada Trivale

LUCRĂRI ÎN FAZA DE ÎNTOCMIRE PROIECT
• Modernizare strada Ștefan Chicoș

ALTE LUCRĂRI DE AMENAJARE/REABILITARE CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN PERIOADA URMĂTOARE
• Reabilitare str. Armand Călinescu + crearea unor noi locuri de parcare
• Amenajare parcare bloc C9, str. Oituz, cartier Războieni
• Amenajare parcare bloc 61-62, str. Zimbrului, cartier Trivale
• Amenajare parcare bloc 53-54, cartier Trivale
• Amenajare parcare bl. E5, str. Carpenului, cartier Găvana 
• Amenajare parcare bl. C4-C5, str. C-tin Stătescu, cartier Nord
• Amenajare parcare str. Nicolae Dobrin
• Asfaltare parcări în cartiere
• Asfaltare terenuri de sport la școli
• Reabilitare parcare Fortuna 
• Reabilitare tronson Schit Trivale – Bd. Libertății
• Lucrări privind reabilitarea de alei și trotuare
• Amenajare limitatoare de viteză
• Marcaje rutiere
• Reabilitare locuri de joacă pentru copii
• Amenajare și întreținere spații verzi

 

Top