CL Piteşti - ordinea de zi

SedintaConsiliuLocal02Consilierii locali piteşteni se vor întruni joi în şedinţă de CL. Ordinea de zi cuprinde 33 de puncte.

 

 O R D I N E DE Z I:

 1. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, aprobat prin HCL nr.18/2018, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Piteşti la data de 30.06.2018.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea Târgului Popular ”Sfânta Maria Mare”.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigație și drenaj Parc Făget”.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigație automatizat”.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea H.C.L. nr.503/21.12.2017 privind Rețeaua Școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr.1 - structură a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu”.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte interioară și accese – Colegiul Național I.C. Brătianu” din municipiul Pitești.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, a unor bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești conform H.C.L. nr.155/24.05.2018, H.C.L. nr.17/05.07.2016 și H.C.L. nr.78/29.03.2018 pentru valorificarea prin vânzare a unor bunuri concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A. și scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.57/25.08.2016, H.C.L. nr.240/19.06.2014 și H.C.L. nr.160/28.05.2015.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.CL. nr.179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea “ Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2018-2020 “.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obictivul de investiții ” Sală de sport Școala Gimnazială Nicolae Iorga”.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L.nr.105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor unități locative din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind folosirea Stadionului „Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.176/2018 pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul „Fondul de acțiune privind energia durabilă”.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea contractelor de achiziție aferente obiectivului de investiții „Reabilitare termică – Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Pitești” și a cheltuielilor legate de proiect.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea, și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular, din municipiul Pitești.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești, din administrarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații situate în imobilul denumit ”Porticul Mobilux”, aparținând domeniului public al municipiului Pitești și aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 33. Diverse.
Top