SC Termo Calor Confort SA execută silit consumatorii rău platnici

56433137 729B 47AB 93D92C4F07A0E18EPotrivit noilor reglementări legale în vigoare, unitățile prestatoare de servicii în domeniul energiei termice își pot recupera mult mai ușor banii de la cei care nu-și achită facturile. Prin urmare, SC Termo Calor Confort SA poate demara mult mai simplu proceduri de executare silită pe numele clienților care înregistrează datorii. Procedura ar trebui adusă la cunoștința tuturor beneficiarilor serviciilor de termoficare, asociații, persoane fizice și juridice, deoarece implicarea directă și spiritul civic pot duce la evitarea unor situații neplăcute. Este vorba despre faptul că, potrivit legii actuale, furnizorul de agent termic își poate îndrepta acțiunea de executare silită împotriva unei întregi asociații de proprietari, indiferent dacă unii membrii sunt plătitori de bună credință. Cum poate un client corect să evite executarea silită

Societatea piteșteană de termoficare atrage atenția tuturor beneficiarilor ale serviciilor oferite că pot verifica situația achitării facturilor în orice moment, tocmai pentru a putea evita situații neplăcute.

SC Termo Calor Confort SA vine în întâmpinarea clienților și pune la dispoziția acestora informații cu privire la situația debitelor înregistrate de către asociațiile de proprietari, atât la sediul central cât și la punctele de lucru situate în Găvana, Trivale, Războieni, Prundu, Centru. În acest sens, facem precizarea că au fost identificate asociații de proprietari care înregistrează creanțe la furnizorii de servicii de utilități, determinate de administrarea defectuoasă a condominiilor de către administratorii de imobile, prin plata ”discreționară” a serviciilor de utilități publice fapt ce conduce la retragerea atestatului și anularea certificatului de atestare .

Totodată, pentru creșterea gradului de recuperare a debitelor de la asociațiile de proprietarii care înregistrează creanțe la furnizorii de servicii de utilități, preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari are obligaţia solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie. Având în vedere obligațiile de plată către furnizorii de gaze, energie electrică și apă, pentru desfășurarea în bune condiții a activității de furnizare energie termică pentru apă caldă de consum și încălzire, Termo Calor Confort SA solicită achitarea de urgență a debitelor înregistrate.

Top