Deputatul Bica, întrebare adresată președintelui ANRE

41736225 1510152232464958 3412264320245956608 nÎntrebare adresată domnului Dumitru Chiriță, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei: Creșterea exagerată a taxei de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

 

Stimate Domnule Președinte,

Este cunoscut faptul că în ultimii ani aprovizionarea populației cu combustibil solid pentru perioada de iarnă s-a realizat tot mai anevoios și la costuri din ce în ce mai ridicate. În consecință, a crescut considerabil numărul solicitărilor de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale în localitățile care au privilegiul de a beneficia de accesul la sistemele respective.

Într-o astfel de situație se găsesc și comunele Lerești, Schitu Golești, Mihăești, Stâlpeni și Titești din județul Argeș, pentru care operator al sistemului de distribuție este Distrigaz Sud Rețele S.R.L.. În fiecare dintre acestea s-au realizat în 2016 și 2017 peste 120 branșamente noi anual.

Din păcate, după intrarea în vigoare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în localitățile enumerate anterior tarifele aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție a gazelor naturale au crescut de 2-3 ori, ajungând de la 1500-1700 lei/branșament la 5000-5300 lei/branșament. Această majorare a produs serioase nemulțumiri în rândul consumatorilor potențiali și va avea drept efect scăderea numărului solicitărilor de racordare, fapt care va afecta negativ atât nivelul de trai al populației cât și profitabilitatea operatorului rețelelor de distribuție.

În consecință, primarii celor cinci comune argeșene menționate, considerând că o astfel de creștere a tarifelor este exagerată și nu poate avea o justificare fundamentată economic, au elaborat și transmis prin postă Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un memoriu, pe care îl anexez în copie la prezenta, rugându-vă să-l analizați și ,,să interveniți în scopul redimensionării taxei de branșare sau instituirii unui prag maximal, spre beneficiul tuturor, populație, operatori rețele de gaze, autorități locale”. Totodată, o parte dintre primarii respectivi și mai mulți cetățeni au apelat și la mine, solicitându-mi ca, în calitate de parlamentar de Argeș, să le acord sprijinul în demersul pe care l-au inițiat.

Drept urmare, vă rog să analizați de urgentă situația prezentată și, având în vedere că peste puțin timp se va instala anotimpul rece, să comunicați atât primarilor petiționari cât și mie personal deciziile pe care le veți adopta, pentru a putea fi aduse la cunoștință în timp util cetățenilor interesați.
Solicit răspuns în scris.

Top