Consilierii locali s-au întâlnit la Topoloveni

55FFEBC1 1ED9 46FD B2325FB532137BE7În data de 08.04.2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali s-au întrunit în ședință de îndată.

 

 Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele proiecte de hotărâri:

  • ·Aprobarea ultimei forme a bugetului proiectului ”Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în oraș Topoloveni” - proiect finanțat prin POR 2014-2020, Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - în ceea ce privește contribuția proprie în proiect a orașului Topoloveni, cu consecința modificării și  abrogării unor prevederi ale hotărârilor anterioare ale consiliului local referitoare la acest proiect;
  • ·Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 50 mp proprietate publică a orașului Topoloveni, județul Argeș;
  • ·Aprobarea închirierii, de către Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni, a unor spații excedentare din incintă și a sălii de sport; aprobarea tarifelor de închiriere, precum și pentru stabilirea cotei procentuale din chirie care se face venit la bugetul local;
  • ·Înlocuirea reprezentantului Orașului Topoloveni în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

          

Top