Consilierii judeţeni s-au reunit azi într-o şedinţă extraordinară

cj ahrgesConsiliul Judeţean Argeş s-a reunit în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi au fost

 

  1. Proiect de hotărâre privind derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2019.
  2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53/28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate imbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a proiectului tehnic şi a cofinanţării actualizate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703B Costeşti (DN 65A) –Şerbaneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”.
  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului estimarilor pentru anii 2020 – 2022 a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2019.
Top