Şedinţă de CL la Piteşti

cons local pitesti 350x250Joi, 23.05.2019, începând cu ora 15,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Pitești.

 

O R D I N E DE Z I:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017.
 3. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind unele măsuri de organizare a unei tabere internaționale pentru elevi.
 5. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019.
 6. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Metodologiei de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către SC Publitrans 2000 SA.
 7. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială «Mircea cel Bătrân»”.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind achiziționarea de către SC Publitrans 2000 SA a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului juridic al unui imobil.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare acoperiș corp B – Școala Gimnazială Ion Minulescu”.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea bunurilor reprezentând ”Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri – 1buc” și ”Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri – 2 buc” care aparțin domeniului privat al municipiului Pitești, din administrarea consiliului local în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă” imobil Bulevardul Eroilor nr.30, Pitești, Argeș.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Banu Mărăcine”, din municipiul Pitești.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor consilieri locali.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.435/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 20. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2018.
 21. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren cu destinația de terasă alimentație publică, situat în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești.
 22. Raport privind solicitarea de concesiune a unui imobil.
 23. Raport privind solicitarea de acordare în folosință gratuită a unui teren.
 24. Raport privind solicitarea efectuării unui schimb de terenuri sau de vânzare.
 25. Informare privind litigiul având ca obiect un teren situat în Pitești, str. Craiovei, zona Școlii Gimnaziale nr.11 ”Mihai Eminescu”.
 26. Diverse
Top