Pitești - A fost lansată versiunea preliminară a Smart City

72754536 711061355970966 5409636267090509824 nPrimăria Municipiului Pitești a prezentat versiunea preliminară a strategiei Smart City Pitești participanților la cel de-al doilea workshop smart city, în data de 17 octombrie, la sediul Filarmonicii.


Reprezentanți ai Consiliului Local, ai administrației publice, ai mediului de învățământ si academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile au dezbătut temele prioritare abordate în strategia smart city și au asistat la prezentarea unor soluții și bune practici implementate în România și în Europa și care ar putea contribui la redefinirea identității Municipiului Pitești.
S-a vorbit despre cum „Școala viitorului” răspunde cerințelor profesorilor, elevilor și studenților pentru o educație modernă, o școală în care tehnologia facilitează învățarea mixtă, comunicarea și colaborarea. S-au prezentat povești de succes despre cum se pot monitoriza și controla centralizat și eficient consumurile de energie și de apă la nivel de infrastructuri și de clădiri într-un oraș, despre cum evoluează siguranța oamenilor în era digitală sau despre soluții avansate pentru managementul integrat al mobilității urbane.
Pentru a materializa viziunea pe termen lung, de a orchestra o simfonie a inovărilor și a sinergiilor pentru un oraș performant, atractiv și durabil, administrația Municipiului Pitești și-a asumat decizia de continuare a dezvoltării strategice durabile urbane prin înglobarea soluțiilor inteligente pentru rezolvarea priorităților actuale și a provocărilor viitoare ale orașului și ale comunității, într-o abordare holistică, integrată și participativă.
Această abordare va sprijini realizarea misiunii de a construi o platformă interconectată a comunităților, a tehnologiilor și a datelor, cu o administrare deschisă și participativă, care să catalizeze dezvoltarea și recunoașterea Piteștiului ca un oraș vibrant economic, un habitat atractiv pentru oameni, emblematic pentru capitalul său natural, cultural și istoric și cu excelente facilități de tranzit.
Viitorul este despre inovație și progres tehnologic pentru bunăstare. Iar acestea nu sunt posibile fără viziunea, angajamentul și acțiunea de astăzi.
Astfel, strategia Smart City Pitești nu este un trend, nicio fantezie. Este o decizie firească de dezvoltare a municipiului, cu respect față de resursele naturale și patrimoniul istorico-cultural și cu obiective de atingere a unui grad sporit de incluziune socială, de educație și de bunăstare. Acest lucru este posibil prin abordări inovative, stimularea adoptării de tehnologii avansate și a parteneriatelor între actorii cheie, cu o gândire și cu ambiții pe termen lung, dar și cu acțiuni concrete și pași imediați pentru rezolvarea priorităților de azi, construind totodată un cadru operațional de guvernare adecvată, transparentă, participativă și adaptativă la dinamica și cerințele de mâine.
Documentul strategiei smart city este disponibil pentru 30 zile pe portalul Primăriei Pitești, pentru publicul interesat, iar în acest interval sunt așteptate idei și sugestii de completare.
În România, Piteștiul este a treia municipalitate, după Alba-Iulia și București, care își construiește o strategie de smart city.

Top