AGPRESS.RO - 2020 - se pun în funcțiune 8 km de canalizare la Bogați

2020 - se pun în funcțiune 8 km de canalizare la Bogați

primar bogatiVești b une pentru locuitorii comunei Bogați! Realizarea unei reţele de canalizare care să acopere toată comuna Bogaţi reprezintă unul dintre principalele deziderate ale primarului Ion Gârleanu, care a înţeles că în mileniul al III-lea oamenii trebuie să evolueze de la „tradiţionala” toaletă din fundul curţii, la condiţii decente de civilizaţie. În timp, la Bogaţi, vor trebui acoperiţi peste 50 km de reţea de canalizare, iar în ultima perioadă s-au făcut paşi importanţi, dovadă faptul că, din acest an, sute de familii care locuiesc în această localitate se vor putea racorda la reţea. Lucrările pentru rețeaua de canalizare se realizează în mai multe etape, deoarece, conform legislației în vigoare, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), nu se pot finanța proiecte a căror lungime depășește 8 km. Aşa se face că într-o primă etapă au fost prevăzuţi 8 km, acest prim tronson de canalizare din Bogaţi urmând să fie dat în funcţiune în luna mai. După finalizarea lucrărilor primului tronson, vor începe lucrările pentru al doilea tronson de canalizare, care va continua prima porţiune de reţea pe drumul județean, astfel: de la Căminul Cultural Glâmbocelu până la ieșire din comună și din Suseni - centru până la capătul comunei. Pentru extinderea reţelei de canalizare au fost prevăzute   105 cămine de vizitare din beton armat, 198 de racorduri şi cămine de racord. Din cauza configuraţiei terenului, care nu a permis realizarea colectorului gravitațional pe ȋntreaga lungime ce face obiectul proiectului, au fost prevăzute 3 staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare până ȋn căminele de canalizare cele mai apropiate. 

 

Top