Principalele lucrări de decolmatare și reprofilare a albiilor cursurilor de apă executate până în luna noiembrie a acestui an totalizează un volum de 353 000 metri cubi de terasamente (lucrări de excavație și înălțare maluri în scopul a regularizării cursurilor de apă) sunt:

- Reprofilare, regularizare râu Neajlov, în comuna Taresti – 0,7 km;

- Reprofilare, regularizare pârâu Cârcinov,  oraș Topoloveni – 1 km;

- Reprofilare, regularizare rîu Neajlov,  comuna Tarești – 3,1 km;

- Reprofilare, albie amenajare pârâu Răstoaca,  comuna Valea Mare –1,52 km;

- Reprofilare albie  pârâu Budișteanca,  comuna  Bogați –1,0 km; 

- Reprofilare pârâu Râncăciov,  în comuna  Călinești – 3,0 km ; 

- Reprofilare albie  pârâu Valea Văleni,  com.  Călinești – 1,1 km; 

- Reprofilare albie  pârâu Cârcinov,  comuna  Dobrești –1,0 km; 

- Reprofilare albie  pârâu Ursoaia,  comuna Produlești și comuna Gura Suții – 4,2 km; 

- Reprofilare și decolmatare albie  râu Neajlov,  comuna  Vișina – 1,5 km; 

- Reprofilare albie  râu  Dâmbovița,  comuna Rucăr – 2,0 km; 

- Reprofilare albie  râu Argeșel,  comunele  Davidești și Boteni – 0,5 km; 

- Decolmatare Valea lui Nan, comuna Mălureni – 0,6 km ;

- Reprofilare, regularizare  râul  Doamnei,   comunele  Corbi și Domnești – 0,5 km; 

- Decolmatare Valea Calului, oras Curtea de Arges – 0,9 km;

- Reprofilare albie  râu  Vâlsan,  comuna Mălureni – 0,4 km; 

- Reprofilare râu Neajlov,  comunele Crevedia Mare, Vânătorii Mici – 7,0 km;

- Reprofilare râu Sabar,  comunele Bolintin Vale, Domnești, Bragadiru – 4,4 km;

- Reprofilare râu Urlui,  comuna Troianu – 2,6 km;

- Reprofilare râu Urlui,  comuna Bogdana – 5,0 km;

- Reprofilare râu Clanița,  comuna Babaita – 3,41 km;

- Reprofilare pârâu Plapcea,  comun Icoana – 2,6 km;

- Decolmatare albie pârâu  Negrișoara, pârâu Plapcea, oras Scornicesti - 7,4 km;

- Decolmatare albie pârâu  Mogoșești, oras Scornicești - 2,37 km;

- Decolmatare albie râu Colentina la Colanu - 3,8 km;

Lucrările sunt realizate din surse financiare proprii, cu utilajele din dotare, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor și Sistemele Hidrotehnice Independente subordonate Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea. Unele lucrări au fost realizate în parteneriat cu administrațiile locale din zona aferentă.

Prin astfel de lucrări se realizează stabilizarea albiilor cursurilor de apă, diminuarea proceselor de eroziune, asigurarea condițiilor de scurgere a apei, protejarea diferitelor obiective.