1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino.”
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr.261/29.08.2019.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea în municipiul Pitești a Târgului ”Toamna Piteșteana”, ediția a XIV-a, octombrie 2019.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Costescu Cătălin, Duțulescu Gheorghe, Gentea Cristian, Janță Constantin-Daniel, Matei Ion, Tudosoiu Dumitru, Sofianu Narcis-Ionuț, Stanciu Alexandrina privind constituirea unei comisii de analiză și verificare.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea H.C.L. nr. 131/24.04.2019 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și a Calendarului competițional pe anul 2019 la Fotbal Club Argeș.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unui imobil-teren, situat în Municipiul Pitești, str. Argedava.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării a trei imobile situate în Municipiul Pitești, cartierul Prundu.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din municipiul Pitești. S E C R E T A R Andrei – Cătălin Călugăru
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public a unei suprafețe de teren situate în punctul ”Tancodrom”, teren identificat cadastral sub nr. 99520, municipiul Pitești, județul Argeș.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția ”Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei, nr. 11 și f.n.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș, nr. 30.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă și Tache Ionescu nr. 2, 4, 8, 10 și 3.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire Sb+P+1E (service rapid, garaj și spații parcare) și refacere împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Frații Turnavițu nr.1.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Bloc de locuințe S+P+5/6rE și împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Ionescu Gion nr.2B.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Extindere și supraînălțare imobil existent (spații servicii și locuințe colective)”, amplasată în municipiul Pitești, bulevardul Republicii nr.55-57.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Vasile Militaru nr.29 pentru investiția ”Construire imobile locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin”.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Piteștii, strada Gârlei nr.74.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr. 251/29.08.2019.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unor imobile situate în municipiul Pitești, bulevardul Republicii.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de repartizare a unor unități locative, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare B-dul Eroilor (între strada Exercițiu și B-dul Republicii)”.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor”.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada George Sion”.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei fidelitate-nunta de diamant.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea drept locuință de necesitate a unei unități locative.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.
 41. Raport privind vânzarea fără licitație a unui teren.
 42. Diverse