La concursul profesional „CEL MAI BUN PĂDURAR”, ediţia 2019, participă 48 de pădurari din întreaga țară, câștigătorii etapelor județene organizate de direcțiile silvice din subordinea Romsilva și reprezentanți ai Agenției ”Moldsilva” din Republica Moldova.

Probele de concurs sunt:

- proba teoretică, ce presupune un test grilă cu 30 de întrebări, din principalele domenii de activitate specifice meseriei de pădurar;

- recunoaşterea speciilor forestiere, a speciilor de vânat, precum şi a principalelor specii de dăunători ai pădurilor;

- sortarea şi determinarea volumului buştenilor prin măsurători şi calcule specifice;

- întocmirea unui act de contravenţie/infracţiune şi a unui proces verbal de reţinere, în vederea confiscării, a materialului lemnos, de provenienţă ilegală;

- utilizarea aplicaţiei SUMAL prin simularea introducerii datelor ȋn sistemul integrat de urmărire a trasabilităţii lemnului

Consursul profesional „CEL MAI BUN PĂDURAR” este o manifestare de tradiție, ce își propune cultivarea dragostei şi respectului pentru meseria de pădurar și creşterea răspunderii în muncă pentru realizarea sarcinilor profesionale.