D85DD97B-CA07-4E2C-A8F6505B594BF41C.pngSocietatea Apă Canal 2000 SA Piteşti informează utilizatorii situaţi pe strada Intrarea Nicolae Bălcescu din municipiul Piteşti şi pe strada Prunilor din comuna Moşoaia că, urmare a finalizării lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare menajeră pe aceste străzi şi a obligativităţii racordării la reţeaua de canalizare nou executată, este necesar să facă demersurile pentru racordarea imobilelor la reţeaua de canalizare şi încheierea contractelor aferente.

În acest sens, beneficiarii trebuie să se prezinte la Ghişeul Unic al societăţii din Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 24 A, în vederea depunerii formularului „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/ racord la reţeaua de canalizare“, formular care se poate descărca şi de pe site-ul societăţii: www.apacanal2000.ro, secţiunea „Clienţi“, subsecţiunea „Formulare“, formularul nr. 2.

La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente în copie:

- act(e) de identitate proprietar(i)

- act de proprietate

- dovada achitării taxei de conectare la reţeaua de canalizare, în valoare de 120 lei, fără TVA (plata se va face la casieria societăţii).

Notă: Pe comandă se va specifica indexul înregistrat pe apometru la data depunerii acesteia.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, „utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate‟.

Extinderea reţelei de canalizare pe cele două străzi a fost executată în cadrul programului de investiţii al societăţii Apă Canal 2000.