Preţul unui abonament este 700 de lei la categoria A (parter, rândurile D-M și balcon etajul 1 - rândul E-G) și 600 de lei la categoria B (parter, rândurile A-C, balcon etajul 1 - rândurile H-I, loje etaj 1 și etaj 2, balcon etaj 2). Am revenit la două categorii, precum în anii anteriori, mai puțin anul trecut, când au fost trei categorii, luând act de faptul că mulți „migrau” de pe un rând pe un altul.
Preţurile biletelor, pentru toate concertele şi recitalurile din această perioadă, sunt:
Preţ bilet concert loc categoria A – 40 lei;
Preţ bilet concert loc categoria B – 30 lei;
Preţ bilet concert extraordinar loc categoria A – 50 lei;
Preţ bilet concert extraordinar loc categoria B – 40 lei;
Tarif unic bilet concert educativ – 5 lei;
Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum şi adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful biletului se reduce cu 50%.
Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepţia celor educative, când este tarif fix.
Abonamentele sunt valabile doar la concertele simfonice susținute de orchestra simfonică a Filarmonicii Pitești și la concertele camerale. Accesul la alte spectacole organizate se face exclusiv pe bază de bilet.
Accesul la spectacolele susţinute de Filarmonica Piteşti este gratuit pentru:
- Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
- Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
- Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;
- Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.
Abonamentele pot fi achiziționate și online, de pe platforma www.bilete.ro, începând tot de joi,
9 ianuarie, ora 9.00!