• Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 16,30 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
  • Acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate privată asupra terenului în suprafață de 119 mp în beneficiul UAT Orașul Topoloveni, formulată de proprietarul Gheorghiță Boțârcă și autentificată la birou notar public; precum și pentru aprobarea trecerii acestui teren în domeniul public al UAT Orașul Topoloveni;
  • Înființarea Direcției de Asistență Socială Topoloveni prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Topoloveni, precum și pentru aprobarea organigramei, statului de funcții, statului de personal, listei funcțiilor publice avizate și regulamentului de organizare și funcționare;
  • Actualizarea elementelor de identificare și caracteristici privind două străzi/tronsoane de străzi din orașul Topoloveni, în vederea întabulării dreptului de proprietate publică al UAT Orașul Topoloveni asupra acestora în cartea funciară a localității;
  • Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în UAT Topoloveni”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3;
  • Aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamentel-parcuri cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în UAT Topoloveni”;
  • Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Topoloveni pentru achiziția unui imobil de la S.C. Astra S.A., în insolvență situat în intravilanul orașului Topoloveni, str. Fântânii, județul Argeș, compus din teren în suprafață de 2662 mp și construcții C1, C2 situate pe acesta; însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat; precum și pentru constituirea unei comisii de negociere a prețului de achiziție;
  • Retragerea dreptului de administrare acordat Liceului Tehnologic Topoloveni asupra clădirii Sala de Sport pe perioada lucrărilor de reabilitare ce se vor efectua la această clădire, cu consecința exercitării acestui drept de către consiliul local; precum și pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind obiectivul de investiție ”Reparații Sala de Sport Liceul Tehnologic Topoloveni”, cu consecințe în sensul revenirii la bugetul local a sumei acordate prin HCL Topoloveni nr 46/2018 pentru finanțarea cheltuielilor de reparații și în sensul derulării procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de către consiliul local;
  • Exprimarea acordului Consiliului Local al orașului Topoloveni pentru achiziția unui teren în suprafață de 1376 mp de la Matei Vasile și Matei Filofteia situat în intravilanul orașului topoloveni, T14, pct ”Vâlcele”; însușirea raportului de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat; precum și pentru constituirea unei comisii de negociere a prețului de achiziție;
  • Informare privind menținerea locului de consilier local de către dl. Șerban Petrică Ionel.