Stesi anuntS.C. STESI S.R.L., cu sediul în Strada Căpșunelor, Numărul 12, Municipiul Buzău, jud. Buzău, România, anunță finalizarea activităților din cadrul proiectului cu titlul „Achiziția de utilaje și echipamente în vederea extinderii activității şi îmbunătățirii competitivității economice a societății STESI SRL”, Cod SMIS 112316.

Proiectul s-a implementat în Orașul Ștefănești, Sat Ștefăneștii Noi, Strada Ceferiștilor, Numărul 2, Județ Argeș, Regiunea Sud-Muntenia, în perioada 01 Martie 2018 – 28 Februarie 2019, cu o valoare totală eligibilă de 1,143,595.80 RON, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR egală cu 755,968.29 RON iar valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național egală cu 133,406.17 RON.

Obiectivul general al proiectului curent se referă la creșterea competitivității companiei STESI SRL prin diversificarea activității curente, achiziționarea de utilaje și echipamente moderne și creare de locuri de muncă noi în regiunea Sud Muntenia.

Obiectivele specifice dedicate investiției menționate anterior  fac referire la:

  1. Achiziționarea unei linii de prelucrare deșeuri în 12 luni de la demararea proiectului și lansarea unei activități noi de producție ce nu a mai fost realizată anterior de către companie;
  2. Crearea a 5 locuri de muncă noi, din care 1 in luna 2 de proiect si 4 până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului;
  3. Creșterea cifrei de afaceri de la 501.963 lei comparativ cu nivelul anului 2016, la 1.444.300 lei în 3 ani de la finalizarea proiectului.

De asemenea, complementar obiectivelor specifice definite, rezultatele proiectului fac referire la:

  1. Achiziția unei linii de producție măcinături și active tangibile privind eficiența energetică;
  2. Crearea a 5 noi locuri de munca;
  3. Creșterea cifrei de afaceri de la 501.963 lei comparativ cu nivelul anului 2016, la 1.444.300 lei în 3 ani de la finalizarea proiectului, ca urmare a investiției.

Impactul proiectului la nivelul orașului Ștefănești se poate descrie atât prin crearea de noi locuri de muncă ce conduc la reducerea gradului de șomaj, cât și prin creionarea unui impact pozitiv asupra mediului înconjurător, rezultat prin adopția de tehnologii noi, și prin îmbunătățirea pieței locale de profil prin diversificarea ofertei de servicii.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S.C. STESI S.R.L.