Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

Condițiile de participare la concurs sunt: studii medii și calificare de instalator apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitatea de a participa prompt la intervenții în caz de avarii; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

Concursul consta într- un interviu ce include și aspecte practice.

Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 10.07.2019, orele 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal – telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.