CS Dacia Mioveni 2012 caută director

CS Dacia Mioveni 2012Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, cu sediul in B-dul Dacia ,nr 3, scoate la concurs postul de director executiv. Concursul se va desfasura la sediul Clubului, după cum urmează:

 

-proba scrisa se va desfasura in data de  26.07.2019, ora 9,30

-proba de interviu va avea loc in data de  27.07.2019 ora 9.30

Dosarele de inscriere se depun pana in data de 19.07.2019 ora 15 si vor contine:

-cerere de inscriere

-copie act de indentitate

-copii docmente care atesta specialitatea si vechimea

-adeverinta medicală care atestă starea desănătate

-cazier juridic care sa ateste ca nu are ancedente penale

-proiect de management care sa cuprinda o proiectie de buget pentru 3 ani calendaristici, stategie, obiective, măsuri concrete pentru realizarea obiectivelor.

Candidații care vor obtine minimum nota 7 la proba scrisă vor participa la proba de interviu.

Conditii de participare :

-absolvent de studii superioare economice (specialitazereaEducatie Fizică și Sport ar fi un avantaj)

-vechime in specialitate minimum 3 ani.

Cerintele postului: organizează ți conduce activitatea clubului, elaborează pograme de dezvoltare, urmareste utilizarea creditelor bugetare

Consiliul Director al CS Dacia Mioveni 2012

Top