anaf_bun.pngÎncepând cu data de 01.01.2022, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.        1071/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,        publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, salariul de bază minim brut         pe ţară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri,     la  suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore          pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.