f_400_250_16777215_00_images_ANDREEA2020_ajofm.jpgRezultate Campania Naţională  la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase

 

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege precum
şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021, în perioada 22 -
26 noiembrie 2021 s-a desfășurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor
de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea
în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate.

Obiectivele specifice ale campaniei:

 • Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru
  determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus
  menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele
  depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la
  inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
  necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de
  către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor
  legale din domeniul relaţiilor de munca și securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în
  legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.
 • Luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii COVID - 19.

 

Au fost efectuate  58 controale și  aplicate  un numar de 15 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 8.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

-neinstruire lucratori în domeniul securității și sănătății în muncă;

-neefectuare  control medical periodic și la angajare;

-neactualizare buletin PRAM;

-lipsa semnalizare securitate          ;

-neacordare spor de weekend;

-neacordare repaus săptămânal.