f_400_250_16777215_00_images_ANDREEA2020_ajofm.jpgActivitatea de control se prezintă astfel:

- nr. de controale efectuate :379

- nr. de sancțiuni aplicate:152

- valoare totală amenzi:191.700  lei

 

  1. În domeniul Relaţiilor de muncă

  S-au efectuat un număr de 190 de controale, s-au aplicat un număr de 53 de sancţíuni, din care amenzi în valoare totală de 123.200 lei.                

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe:

- comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto, panificatie.

Principalele deficiențe constatate:

-primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, încălcarea prevederilor legale privind munca de noapte, nerespectarea măsurilor dispuse la controlul anterior, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractual individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

 

   III.În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, în luna   

  noiembrie  2021,  ITM Argeş a efectuat un număr de 190 de controale. Astfel, la 10  angajatori      

   sancționați, au  fost  depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 22  persoane.

Valoarea amenzilor aplicate este de 90.000  lei.

 

IV.În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate  189 controale. Au fost aplicate  un numar de 99 sancțiuni,  din care 20 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 68.500 lei. 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

- construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, instalații electrice, spălătorii auto, distribuție mărfuri, morărit și panificație, confecții textile,  comerț.

 

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris,  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.