f_400_250_16777215_00_images_ANDREEA2020_ajofm.jpgLa sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 8.035 șomeri (din care 3.914 femei), rata șomajului fiind de 3,54%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,51%, în această lună acest indicator a înregistrat o ușoară creștere cu 0,03 p.p..

Din totalul de 8.035 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.624 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 6.411 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.850 șomeri provin din mediul rural și 1.185 sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

8.035

< 25 ani

861

între 25-29

557

între 30-39

1.410

între 40-49

2.000

între 50-55

1.686

peste 55 ani

1.521

 

              Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în         evidenţele AJOFM Argeș (34,15%), urmați de cei cu studii primare (25,43%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (16,69%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 15,49% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 3,2%. Șomerii fără studii reprezintă 5,04 % din totalul șomerilor înregistrați.

              Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.960 persoane foarte greu ocupabile, 2.958 greu ocupabile, 2.663 mediu ocupabile și 454 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.