f_400_250_16777215_00_images_CARMEN_apel_curatenia.jpgStimați cetățeni ai comunei Moșoaia,

Orice gospodar primăvara și toamna face curățenie și îngrijește casa, curtea și terenul de lângă proprietate.

Facem apel către dumneavoastră să vă curățați atât curțile proprii, cât și șanțurile, rigolele și podețele din dreptul proprietăților.

Vă reamintim că aceste obligații le aveți și din punct de vedere legal, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale: art. 9 alin. (1) ”

… Persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

1. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile şi împrejmuirile acestora;

2. să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;

3. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate;

4. să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

5. să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

6. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

7. să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

8. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc;

9. să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

10. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

11. să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

12. să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

13. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.”

Nerespectarea obligațiilor de mai sus poate duce la aplicarea de amenzi cuprinse între 500 lei și 2.500 lei !