Salariatul va avea, însă, opţiunea de a lucra uneori la locul de muncă pus la dispoziţie de angajator. În schimb, angajatorul nu va mai fi obligat nici „să asigure securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă”.

Au mai fost modificate, totodată, şi cuantumurile amenzilor care pot fi date angajatorilor în caz de contravenţii. Aceştia vor fi amendaţi cu numai 10.000 de lei şi nu 20.000 de lei, în caz că nu respectă prevederile referitoare la obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adiţional prestarea unei activităţi în regim de telemuncă.   Senatul este prima Cameră sesizată. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor.