"Începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul: Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; cluburilor sportive universitare; Institutul Cultural Român; Secretariatul de Stat pentru Culte; instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare", prevede textul adoptat.