f_400_250_16777215_00_images_ANDREEA2020_bica_foto_2021.jpg“În ultimii ani ne-am confruntat la nivel național cu mai multe tragedii având drept cauze în special uzura avansată sau neconformitățile instalațiilor electrice sau ale echipamentelor specifice pentru prevenirea producerii incendiilor. Din păcate, aproape după fiecare astfel de eveniment aflăm că unitatea sanitară respectivă nu deținea autorizațiile privind securitatea la incendiu a construcțiilor sau alte categorii de avize impuse de legislația în vigoare. În contextul celor prezentate anterior, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: Câte unități sanitare din județul Argeș dețineau, la data de 1 octombrie 2021, toate avizele legale de funcționare? Care erau cele neconforme?; Care este efortul financiar necesar pentru realizarea investițiilor specifice, astfel încât să se asigure conformarea tuturor unităților sanitare din județul Argeș la prevederile legislației în vigoare? Solicit atât suma totală, cât și pentru fiecare unitate sanitară în parte. Ați luat în considerare posibilitatea finanțării acestei categorii de investiții din fondurile europene nerambursabile puse la dispoziția României prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin noul cadru financiar european multianual 2021-2027?; Ce măsuri urgente intenționați să dispuneți pentru a preveni apariția unor noi astfel de incidente, în condițiile în care, odată cu intrarea în perioada rece, riscurile avariilor generate de consumul sporit de energie electrică cresc?”, a spus senatorul Dănuț Bica.